رسانه ای برای نمایش وجود ندارد

رسانه دانشگاه پلیمر بوشهر ، رسانه آنلاین ویدیو ها، عکس ها و فایل های چند رسانه ای دانشگاه پلیمر بوشهر


صفحه اصلی

Bushehr Polymer University of Applied Sciences was established in 2015, after a year of reviewing and preparing a vision document for Bushehr Polymer Industrial Group.